Kierownictwo zabrzańskiej policji na czele z Komendantem Miejskim insp. Dariuszem Kopciem złożyło hołd i uczciło pamięć poległych żołnierzy podczas obchodów 75 rocznicy bitwy o wzgórze Monte Cassino. W uroczystościach wzięły udział władze miejskie, żołnierze przedstawiciele organizacji kombatanckich, harcerze, a także kadra i uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Odczytano apel poległych, a pod pomnikiem Bohaterów Monte Cassino złożono symboliczne wieńce.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Anny, a następnie uczestnicy w asyście orkiestry wojskowej przeszli pod pomnik Bohaterów Monte Cassino. Nad bezpieczeństwem podczas przemarszu kolumny ulicami miasta czuwali policjanci zabrzańskiej drogówki. Hołd poległym podczas zwycięskiej bitwy polskim żołnierzom złożyli również zabrzańscy policjanci, w imieniu których Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć złożył wieniec pod pomnikiem. Zabrzanie o bohaterskim zwycięstwie żołnierzy gen. Władysława Andersa pod Monte Cassino w 1944 roku pamiętają szczególnie. Pomnik ku czci dzielnych żołnierzy staną w mieście za sprawą prof. Witolda Żdanowicza, uczestnika tej niezwykle ważnej dla losów II wojny światowej bitwy, który po wojnie zamieszkał w Zabrzu. Imię Bohaterów Monte Cassino nosi również Szkoła Podstawowa nr 3, która organizuje m. in. uroczystości upamiętniające bitwę. Zabrzańscy policjanci pamiętając o niezwykłym poświęceniu polskich żołnierzy, którzy pod dowódctwem gen. Andersa 11 maja poprowadzili główne natarcie, chętnie biorą udział w upamiętniających uroczystościach. Bitwa pod Monte Casino trwała od 17 stycznia 1944r. i zakończyła się 19 maja 1944r. sukcesem i zdobyciem klasztoru na wzgórzu.

 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości
 • policjanci podczas uroczystości