Na ręce Komendanta Komisariatu III Policji w Zabrzu wpłynęło podziękowanie dla policjantów za zorganizowanie zwiedzania komisariatu, przybliżenia specyfiki pracy policjanta oraz przeprowadzenie prelekcji o bezpieczeństwie dla dzieci z Przedszkola nr 18 w Zabrzu.

zdjęcie kolorowe: skan podziękowania dla  policjantów