Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

We wtorek w Zabrzu w dzielnicy Mikulczyce znaleziono niewybuch, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia saperów obszar, na którym znajdował się pocisk, był zabezpieczany przez zabrzańskich policjantów oraz policjantów z katowickiego oddziału prewencji. Konieczna była ewakuacji mieszkańców. Pocisk został zdetonowany przez saperów na wojskowym poligonie.

Znaleziony niewybuch to pocisk moździerzowy produkcji radzieckiej  z czasów II wojny światowej. Do znalezienia go doszło w trakcie prac budowlanych na ulicy Ogórka. Robotnicy, którzy odnaleźli pocisk, postanowili przewieźć go na  teren swojej bazy koparką i dopiero tam o znalezisku powiadomili odpowiednie służby. Na miejsce, gdzie przewieziono pocisk, skierowana została jednostka saperów. Z uwagi na realne zagrożenie konieczna była ewakuacja 50 mieszkańców pobliskich domów. Do czasu zakończenia akcji saperskiej i wywiezienia pocisku, miejsce zdarzenia zabezpieczali zabrzańscy policjanci wspierani przez policjantów z katowickiego oddziału prewencji. Czynności sprawie trwają, a policjanci przypominają:

W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać.
Natychmiast należy powiadomić odpowiedni organ, korzystając z numeru alarmowego 112.
Zawiadamiając, należy podać miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym. Numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko. Uzyskać potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia.

Poniżej  prezentujemy wygląd najczęściej znajdywanych niewybuchów. 

 

 

 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas zabezpieczenia miejsce ujawnienia niewybuchu.
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas zabezpieczenia miejsce ujawnienia niewybuchu.