Wczoraj na terenie całego kraju prowadzone były działania kontrolno-prewencyjne „Bus&Truck”. Policjanci zabrzańskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania na terenie naszego miasta, które miały na celu ujawnianie i eliminowanie naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego rzeczy i osób.

Podczas prowadzonych działań policjanci zwracali szczególną uwagę na:

 • stan techniczny i wyposażenie pojazdów,
 • czas pracy kierowców,
 • sposób przewożenia ładunków

Ponadto policjanci sprawdzali, czy w pojazdach wykonujących przewóz drogowy osób liczba pasażerów nie przekraczały wskazanej w dowodzie rejestracyjnym. Kontrolowali losowo także stan trzeźwości kierujących. Należy podkreślić, iż na kierowcach i przewoźnikach obsługujących przejazdy pasażerskie ciąży duża odpowiedzialność. Od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie, a nawet życie osób podróżujących autobusami i tzw. busami. Dobór miejsc kontroli pojazdów nastąpił na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg. Do działań włączyła się również Inspekcja Transportu Drogowego. W trakcie działań zabrzańscy policjanci skontrolowali 130 pojazdów, w tym 16 samochodów ciężarowych. 27 kierujących ukarano mandatami karnymi, a 2 pouczono. W wyniku przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów policjanci zatrzymali 2 dowody rejestracyjne. Warto też wspomnieć, że policjanci ruchu drogowego wykonywali też inne czynności takiej jak obsługa kolizji, których wczoraj na zabrzańskich drogach było aż 9. Mundurowi zapowiedzieli kolejne akcje, w których w szczególności kontrolowane będą samochody służące do transportu. Jak ważne są to działania, pokazuje sytuacja z dnia poprzedzającego akcje, kiedy policjanci drogówki przeprowadzili kontrolę 3 gimbusów, z czego jeden okazał się niesprawny. Wobec czego policjanci podjęli decyzje o wycofaniu go z ruchu drogowego do czasu naprawienia usterek.

 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci w trakcie działań bus&truck