Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Od rana zabrzańscy policjanci ruchu drogowego na terenie miasta biorą udział w ogólnopolskich działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjny prowadzone są przez policjantów cyklicznie, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Należą bowiem oni do grupy użytkowników dróg szczególnie narażonych na tragiczne skutki tych zdarzeń.

Od godziny 6.00 aż do 22.00 potrwają działania zabrzańskiej drogówki w ramach akcji ogólnopolskiej „NURD”. Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Kierowca w takiej sytuacji powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia, nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Pieszy także zobowiązany jest m. in. do:

 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza,
 • poruszania się lewą stroną pobocza w przypadku braku chodnika,
 • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
 • piesi idący jezdnią zobowiązani są iść jeden za drugim, jedynie na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
 • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi

Policjanci podczas działań będą przypominali niechronionym uczestnikom ruchu, aby zadbali o to, by być widoczni dla kierujących pojazdami. Przypominamy, że po zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenie elementów odblaskowych przez pieszych jest obowiązkowe.

 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD
 • Zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań NURD