Wczoraj w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całego kraju została przeprowadzona akcja pod kryptonimem „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania te ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności przestrzeganie dozwolonej prędkości. W akcji brali udział również zabrzańscy policjanci.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. W 2018 roku z winy kierujących pojazdami powstało 27 556 wypadków, w wyniku których zdarzeń śmierć poniosło 2 177 osób a 33 261 zostało rannych. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2018 r. spowodowała śmierć 778 osób. Celem policyjnych działań było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych.

W trakcie działań łącznie zabrzańscy policjanci drogówki skontrolowali 129 pojazdów. Ujawniono 129 wykroczeń, i wszystkie to przekroczenia prędkości. Podczas działań policjanci obsługiwali też 7 zdarzeń drogowych. Podczas jednej z kontroli mundurowi ujawniali cofnięty licznik kilometrów, co według nowych przepisów stanowi przestępstwo.