Zabrzańscy mundurowi od początku roku zatrzymali aż 36 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród zatrzymanych była jedna osoba poszukiwana listem gończym oraz 4 nieletnich, którzy uciekli z ośrodków wychowawczych. Zatrzymane zostały też osoby, wobec których za popełnione przestępstwa orzeczono prawomocne wyroki pozbawienia wolności.

Zdjęcie kolorowe: emblemat Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i kajdanki

Zabrzańscy policjanci na co dzień realizujący swoje obowiązki skrupulatnie podejmują sprawdzenia osób, z jakimi mają do czynienia. Ponadto stale prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie w swojej przeszłości wielokrotnie wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się.

Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, czy nakaz odbycia kary policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. 

Często osoby, które w trakcie trwania  procesu odpowiadają z wolnej stopy w chwili kiedy zapada wyrok i nadchodzi czas na  stawienie się do zakładu karnego, nie robią tego. Wtedy rusza procedura wszczęcia poszukiwań za taką osobą. Realizowanie takich czynności to jedno z zadań dzielnicowych. Jako policjanci, najlepiej znający powierzone im rejony, dobrze wiedzą gdzie może  ukrywać się  osoba niestawiająca się do odbycia kary. 

W niektórych przypadkach stróże prawa wszczynają poszukiwania za osobami nieletnimi. Dzieje się tak w sytuacjach, w których np. osoba nieletnia decyduje się na ucieczkę z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych lub z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. Poszukiwania te oprócz podstaw prawnych mają na celu również troskę o bezpieczeństwo najmłodszych.


Geek ElasticSearch