Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Weronika Siupka – „Auto-da-fé”
Wernisaż: 4 listopada 2020 r., godz. 17.00

Galeria MOK zaprasza na wystawę grafik Weroniki Siupki.

Inspiracją dla działań artystki jest architektura postindustrialna i miejska Górnego Śląska. Grafiki stanowią pretekst do ukazania wyjątkowości miejsca. Artystka skupia się na kształtach budowli, detalach, przedmiotach związanych z kulturą regionu.

Od sześciu lat Weronika Siupka buduje cykl grafik zatytułowany „Auto-da-fé” – czyli wyznanie. Zestaw prac stanowi osobistą deklarację przynależności do danej przestrzeni topograficznej. Tworzy portret miasta, który staje się wedutą osobistych odczuć i wspomnień. Pejzaż poprzemysłowy jest świadectwem wpływu globalnych przemian na naszą osobistą przestrzeń. Artystyczna notacja jest sposobem zatrzymania świata, który odchodzi
w zapomnienie. W swojej pracy wykorzystuje klasyczny warsztat graficzny, w którym wiodącą techniką jest akwaforta.

Weronika Siupka – urodzona w Katowicach, doktor sztuki, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Członek Fyns Grafiske Værksted (Odense, Dania). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień w międzynarodowych i krajowych konkursach. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz pokonkursowych w Polsce i zagranicą, m.in. Galerii Polskiego Radia w Katowicach, belgijskiej Académie des Beaux-Arts w Namur, kolumbijskiej Sala Macaregűa (Universidad Industrial de Santander), czy hiszpańskiej Taller Galeria Fort w Cadaqués.


W związku z trwającym stanem epidemii wydarzenie odbywa się w reżimie sanitarnym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji wydarzeń w MOK (TUTAJ) oraz wytycznymi GIS (www.gis.gov.pl). Prosimy o zabranie wypełnionych Oświadczeń o stanie zdrowia (https://bit.ly/3bLf4fD). W przypadku braku możliwości wydruku formularza, będzie on dostępny przed wernisażem.


Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a

Wstęp wolny.