Dzisiaj w ramach ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) zabrzańscy policjanci wspólnie z Funkcjonariuszami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Policjantami ze Szkoły Policji w Katowicach prowadzą działania prędkość. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

W trakcie działań policjanci i funcjonariusza GITD weryfikowali czy uczestnicy ruchu stosują się do obowiązujących przepisów. Wykorzystali do tego urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również pojazdy z funkcją mobilnego fotoradaru. Stróże prawa sprawdzali prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, kontrolowali ich stan trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów, a także wymagane dokumenty. W trakcie  działeń tylko do południa ujawniono ponad 100 wykroczeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości.

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Każdy z nas może wziąć udział w działaniach Roadpol Safety Days składając deklarację w mediach społecznościowych. Można ją pobrać na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php/pledge

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączyła się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/