Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Tylko w ciągu ostatniej doby zabrzańscy policjanci zatrzymali 5 mężczyzn poszukiwanych przez organy ścigania bądź wymiar sprawiedliwości. Osoby te ukrywały się, gdyż za popełnione przestępstwa orzeczono prawomocne wyroki pozbawienia wolności. Zatrzymani zostali już osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych.

abrzańscy policjanci na co dzień realizujący swoje obowiązki skrupulatnie podejmują sprawdzenia osób z jakimi mają do czynienia. Ponadto stale prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie w swojej przeszłości wielokrotnie wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się. Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, czy nakaz odbycia kary policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Czasami poszukiwania trwają kilka godzin ale zdarza się, że mogą trwać i kilka lat, bowiem poszukiwani starają się ukryć miejsce swojego pobytu, w czym pomagają mu najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat. Tylko w ciągu ostatniej doby policjanci zatrzymali 5 osób ukrywających się przed organami ścigania.