W piątek na zabrzańskich drogach w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2022" policjanci zabrzańskiej drogówki przeprowadzili działania "Prędkość", w których trakcie ujawnili 49 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Ponadto zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców, jeden z nich kierował pojazdem pomimo wydania sądowego zakazu.

Nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze należą do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy tę prędkość rażąco przekraczają, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. W trakcie piątkowych działań najwyższe mandaty wyniosły odpowiednio 2000 zł i 1500 złotych. Otrzymali je trzej kierowcy, którzy na zabrzańskim odcinku DTŚ przekroczyli prędkość o 60 i 50 km/h.


Przypominamy!

Zgodnie z nowymi przepisami, za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierujących pojazdem mechanicznym zapłacimy od 1500 – do 3000 zł. Za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy mandat karny wynosi 500 zł.

Zmieniły się również wysokości mandatów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h:

· przekroczenie prędkości 31-40 km/h – od 800 zł do 1600 zł

· przekroczenie prędkości 41-50 km/h – od 1000 zł do 2000 zł

· przekroczenie prędkości 51 60 km/h – od 1500 zł do 3000 zł

· przekroczenie prędkości 61-70 km/h – od 2000 zł do 4000 zł

przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h – od 2500 zł do 5000 zł

Cały taryfikator dostępny jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.