Życzenia dla policjantek, policjantów, pracowników cywilnych Policji, emerytów, rencistów policyjnych oraz mieszkańców od insp. Dariusza Kopcia Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu