Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, przeprowadzili wczoraj na terenie naszego miasta działania "Bezpieczny Pieszy". Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych, policyjne patrole w ramach działań "Bezpieczny Pieszy" wczoraj obserwowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. Policjanci z zabrzańskiej drogówki ujawnili łącznie 70 wykroczeń, spośród których 34 popełnili piesi. Łącznie za popełnione wykroczenia policjanci wystawili 23 mandaty karne, a także zastosowali 57 pouczeń.

Najczęściej popełniane wykroczenia przez pieszych to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Wśród kierowców najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla  pieszych.

Apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.