Uczniowie zabrzańskich szkół, którzy podczas ferii zimowych pozostają w mieście, mają możliwość skorzystania z półkolonii realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 17 i 22 . Poniedziałkowe zajęcia urozmaiciły odwiedziny policjanta z zespołu ds. profilaktyki społecznej zabrzańskiej komendy. Spotkanie poświęcone było zasadom bezpieczeństwa, których powinny przestrzegać dzieci, aby były bezpieczne nie tylko podczas zimowego wypoczynku.

Z różnych powodów zabrzańskie dzieci podczas ferii pozostają w swoich domach. Ciekawą alternatywą są dla nich półkolonie, które od lat organizowane są przez zabrzańskie szkoły. W ten sposób dzieci mogą w ciekawy i radosny sposób spędzić swój wolny czas. Jednymi ze szkół, w których organizowane są półkolonie, są Szkoły Podstawowe nr 17 i 22. W miniony poniedziałek szkoły odwiedził policjant zajmujący się profilaktyką społeczną. Podczas spotkania omówiono z dziećmi zasady i postawy, które pomogą naszym pociechom zachować bezpieczeństwo podczas zabaw w domu i poza nim, a także w trakcie przejazdów środkami komunikacji publicznej.

Prelekcje w ramach działań „Bezpieczne ferie 2023” prowadzone będą do zakończenia zimowych ferii w Zabrzu. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które po zimowym wypoczynku całe i zdrowe wrócą do szkół i przedszkoli.