W Zabrzu zatrzymano 54-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich, który był poszukiwany od 2021 roku przez niemiecką policję na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. Teraz odpowie za przestępstwa podatkowe których dokonał na terenie Niemiec.

Europejski nakaz aresztowania (ENA) wydaje się w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Europejski nakaz aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Europejski nakaz aresztowania stosuje się od 1 stycznia 2004 r. Zastępuje on długie procedury ekstradycji, które dawnej były stosowane przez państwa członkowskie.