Zabrzańscy policjanci zabezpieczali i wzięli udział w obchodach 105 rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości. Obchody święta narodowego tradycyjnie już odbyły się na Placu Warszawskim. Wśród formacji służb mundurowych w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele zabrzańskiej policji, a także uczniowie zabrzańskich klas policyjnych.

O godzinie 10.00 na Plac Warszawski w Zabrzu wstąpiły formacje mundurowe. Poczet sztandarowy składający się z przedstawicieli policji, straży pożarnej i straży miejskiej, dowodzony był przez  starszego sierżanta Szymona Hampel.  Komendę Miejską Policji w Zabrzu w uroczystościach reprezentowali Komendant Miejski Policji  insp. Dariusz Kopeć i Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Tomasz Melaniuk. Na początek mieszkańcy Zabrza wysłuchali koncertu Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza. W obecności mieszkańców Zabrza, kompanii honorowych, posłów ziemi śląskiej, władz miejskich, radnych Miasta Zabrze, pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich oraz licznych delegacji odegrano hymn państwowy. Po raz kolejny udział w uroczystościach wzięli uczniowie zabrzańskich klas mundurowych. Następnie nastąpiło przemówienie Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki- Szulik. Przed godziną 11.00 rozpoczął się przemarsz kompanii honorowych oraz uczestników obchodów do kościoła pw. św. Anny, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Na placu kościelnym pod krzyżem zostały złożone wieńce i kwiaty.

 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński
 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński
 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński
 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński
 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński
 • Policjanci podczas obchodów święta niepodległości
  foto. Filip Krupiński