Urząd Miejski w Zabrzu: Uczniowie SP nr 21 zachwycili występem na szkolnej scenie
Młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 21 zaprezentowali swoje talenty w niezwykłym przedstawieniu, które odbyło się w obecności prezydent miasta. Wydarzenie to było nie tylko okazją do świętowania kreatywności, ale także momentem pełnym wzajemnego zrozumienia i podkreślenia ważności marzeń.
  1. Uczniowie SP nr 21 wystąpili w przedstawieniu "Chcę pokazać Ci świat".
  2. Prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik, została uhonorowana „Certyfikatem wdzięczności”.
  3. Spotkanie podkreśliło tematykę wzajemnej pomocy, zrozumienia oraz konieczności dbałości o własne marzenia.
  4. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Ewa Wolnica.

W miniony piątek wieczorem, Szkoła Podstawowa nr 21 stała się areną, na której młodzi ludzie mieli okazję podzielić się cząstką swojego świata. Przedstawienie "Chcę pokazać Ci świat" to nie tylko tytuł, ale i głębokie przesłanie, które uczniowie zechcieli przekazać zarówno swoim rówieśnikom, jak i dorosłym. Tematyka przedstawienia skupiała się na wartościach takich jak wzajemna pomoc, zrozumienie i nieustanne dążenie do realizacji swoich marzeń, przypominając wszystkim, że to, co w nas najlepsze, nie powinno nigdy zginąć.

Wyjątkowości wieczoru dodawała obecność prezydent miasta, Małgorzaty Mańki-Szulik, która za swoje zaangażowanie w życie edukacyjne i wspieranie młodych talentów, otrzymała od szkoły „Certyfikat wdzięczności”. Była to chwila pełna emocji, podkreślająca wagę wzajemnego wsparcia i uznania w społeczności lokalnej.

Obecność Ewy Wolnicy – naczelnika Wydziału Oświaty, oraz przedstawicieli Rady Rodziców, Sylwii Strzyżewskiej i Pawła Wilka, świadczyła o silnej wspólnocie skupionej wokół szkoły. Takie wydarzenia pokazują, jak ważne jest kultywowanie pasji i talentów wśród najmłodszych, a także dają nadzieję na przyszłość, w której marzenia staną się rzeczywistością.

Przedstawienie "Chcę pokazać Ci świat" to nie tylko artystyczna uczta, ale również przypomnienie o tym, że każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania światu. To właśnie takie inicjatywy budują mosty między pokoleniami, ucząc jednocześnie empatii i otwartości na drugiego człowieka.


Urząd Miejski w Zabrzu