Podwyżka cen wody w Zabrzu: prezydentka Rupniewska ujawnia szczegóły
Prezydentka Zabrza, Agnieszka Rupniewska, zorganizowała briefing prasowy, podczas którego poruszono istotne kwestie dotyczące miasta. Wśród głównych tematów znalazły się podwyżki cen wody, problemy kadrowe w Urzędzie Miejskim oraz niebezpieczne składowiska odpadów. Nowo mianowani zastępcy prezydentki również zostali oficjalnie przedstawieni.
  1. Podwyżki cen wody od 21 maja 2024 r.
  2. Problemy kadrowe i wewnętrzny audyt w Urzędzie Miejskim.
  3. Składowisko odpadów w Grzybowicach.
  4. Przedstawienie nowych zastępców prezydentki.

Na briefingu prasowym, który odbył się przy głównym wejściu do Ratusza, prezydentka Agnieszka Rupniewska omówiła aktualną sytuację w mieście. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mediów, a główne tematy dotyczyły podwyżek cen wody, wynagrodzeń nowego kierownictwa oraz problemów związanych z niebezpiecznymi odpadami składowanymi w Grzybowicach.

Prezydentka Rupniewska rozpoczęła swoje wystąpienie, zaznaczając trudności, z jakimi mierzy się nowa administracja: „Pierwsze dni po przejęciu władzy w mieście po tym, jak przez ostatnie 18 lat zarządzali nim nasi poprzednicy, to nie są łatwe dni”. Podkreśliła również, że jednym z głównych celów jest zachowanie transparentności działań.

Jednym z najważniejszych tematów było omówienie podwyżek cen wody, które wejdą w życie 21 maja. Prezydentka wyjaśniła, że te decyzje zostały podjęte jeszcze przez poprzednią administrację: „Chcę podkreślić, że nie jest to decyzja, na jaką ja, czy moi zastępcy mieliśmy jakikolwiek wpływ” – zaznaczyła.

Proces zatwierdzania nowych taryf za wodę rozpoczął się w styczniu 2024 roku, kiedy to Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. złożyło odpowiedni wniosek. Jednak wniosek ten posiadał braki formalne, które musiały zostać uzupełnione. Organ regulacyjny wielokrotnie wzywał do uzupełnienia braków, co finalnie doprowadziło do zatwierdzenia podwyżek.

Podczas briefingu prezydentka poinformowała także o problemach kadrowych w Urzędzie Miejskim: „Rozpoczynamy wewnętrzny audyt finansowy i organizacyjny, by wypracować oszczędności w mieście i usprawnić obsługę mieszkańców. Jedną z moich pierwszych decyzji było obniżenie o 15 proc. – w stosunku do poprzedników – wysokości wynagrodzenia nowego kierownictwa” – dodała Rupniewska.

Poruszono również kwestię składowiska odpadów w Grzybowicach przy ul. Magazynowej. Prezydentka zapewniła, że ten problem zostanie priorytetowo rozwiązany: „Z informacji od mieszkańców wiemy, że jest taki problem i zamierzamy się nim zająć w pierwszej kolejności. Analizujemy sytuację i deklaruję, że będziemy starali się zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne zarówno w tym przypadku, jak i każdym wymagającym interwencji”.

W trakcie briefingu oficjalnie przedstawiono także nowych zastępców prezydentki. Tomasz Olichwer będzie odpowiedzialny za oświatę i kulturę, Przemysław Juroszek za inwestycje i nieruchomości, a Rafał Grygiel zajmie się ekologią i gospodarowaniem odpadami.


Opierając się na: Urząd Miejski Zabrze