Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 135/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Załącznik .pdf 152 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.