Od połowy kwietnia zabrzańscy policjanci biorą udział w corocznych testach sprawnościowych. Pod czujnym okiem instruktorów, stróże prawa egzaminowani są w czterech obowiązkowych konkurencjach. Test nie sprawił większej trudności żadnemu z uczestników. Dotychczas wszyscy zaliczyli test pozytywnie.

Zdjęcie kolorowe: dwóch zabrzańskich policjantów w strojach sportowych na sali gimnastycznej pod nadzorem policyjnego instruktora wykonują ćwiczenia podczas egzaminu sprawnościowego

Od połowy kwietnia funkcjonariusze zabrzańskiej komendy egzaminowani są w corocznych testach sprawnościowych. Na stadionie zabrzańskiej „Sparty” mundurowi muszą wykazać się w czterech sportowych konkurencjach. Liczył się czas i technika wykonania ćwiczeń. Testy sprawnościowe przeprowadzane są pod czujnym okiem instruktorów, którzy są uprawnieni do egzaminowania policjanci. Stróże prawa muszą wykonać rzut trzykilogramową piłką lekarską, zaliczyć bieg ze zmianą kierunku ruchu tzw. kopertę, siad prosty z leżenia - czyli popularne „brzuszki” oraz przebiec dystans 1000 metrów. Testy sprawnościowe przeprowadzane są corocznie. Wszyscy, którzy dotychczas przystąpili do testu zaliczyli go pozytywnie.

Zdjęcie kolorowe: Zabrzańscy policjanci na trawiastym boisku podczas biegu w ramach testu sprawnościowego