Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach cyklicznie organizuje zajęcia kontrolne sprawności użytkowej psów przeznaczonych do działań prewencyjnych. Testom poddawane są psy patrolowe oraz patrolowo-tropiące. Zwierzęta sprawdzane są m.in. pod kątem pracy węchowej. Muszą bezbłędnie podjąć trop śladu człowieka i odnaleźć ukrytą osobę. Powinny umieć obronić swojego przewodnika, ale również w umiejętny sposób zaatakować pozoranta.

Tym razem testy przechodziły policyjne psy, które na co dzień pełnią służbę na terenie naszego miasta oraz w przypadku zaistnienia  takiej konieczności w innych miastach naszego regionu. Są to pies tropiący Viki oraz pies patrolowo-tropiący Bos. Ich opiekunami są policjanci: sierż. szt. Szymon Ferens i asp. szt. Dariusz Woźnica. Pies pracujący w policji musi być wyjątkowo odporny na stres i bezwarunkowo posłuszny swojemu przewodnikowi. Te cechy również są weryfikowane podczas zajęć kontrolnych. Policyjny pies musi umieć pokonywać przeszkody oraz kontynuować pościg pomimo niesprzyjających warunków. Obydwa zabrzańskie czworonogi przeszły testy pomyślnie i uzyskały najwyższą możliwą ocenę. Kolejne testy kontrolne przejdą za dwa lata. 

Każdy z psów, zanim rozpoczął służbę w policji przeszedł specjalistyczne przeszkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Na tym jednak nie kończy się ich nauka. Psy są szkolone przez cały okres swojej służby przez swoich przewodników, a ich umiejętności weryfikowane są nie tylko podczas testów, ale również codziennej pracy.

 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie podczas szkolenia psów policyjnych