Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Od ponad tygodnia mundurowi z zabrzańskiego garnizonu wspierają walkę z COVID-19 między innymi poprzez kontrole adresów gdzie przebywają osoby, wobec których zastosowano kwarantanne. Zdecydowana większość tych osób stosuje się do nałożonego na nich obowiązku nieopuszczania miejsca zamieszkania, wykazując się odpowiedzialnością i rozumieniem powagi sytuacji. Niestety zdarzają się przypadki, gdzie osoby łamią zasady kwarantanny. Wobec nich zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Codzienne kontrole i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. W przypadku stwierdzenia, że osoba łamie zasady kwarantanny, policjanci sporządzają odpowiednią dokumentację, która zostanie wykorzystana w celu wyciągnięcia konsekwencji. Już teraz zabrzańscy policjanci prowadzą czynności w kilku sprawach o wykroczenie z art. 116 KW, który dotyczy nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. Osoby takie mogą zostać ukarane przez sąd grzywną w wysokości do 5000 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł.

Dodatkowo jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – osoba ta będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do wydanych zakazów i zaleceń - ten trudny czas do dla nas wszystkich wielka próba postaw społecznych i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i pozostałych członków naszej społeczności.