Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Praca w Zabrzu: tylko u nas najświeższe oferty

Zabrze to duże miasto przemysłowe znajdujące się w województwie śląskim. Miasto znajduje się na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Liczba ludności Zabrza w 2020 roku przekroczyła 171 tysięcy. Jeżeli szukasz pracy w tym mieście, możesz ją podjąć jako protetyk słuchu. W naszym serwisie dostępne są także oferty pracy w takich zawodach jak samodzielny księgowy, czy archiwista. Sprawdź aktualne oferty pracy w Zabrzu

Dużo ofert zatrudnienia dla samodzielnych księgowych

Pracownik piastujący stanowisko samodzielnego księgowego jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości firmy (w zgodzie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości), weryfikację i ewidencję dokumentów finansowo-księgowych (wyciągi bankowe, koszty, przychody), sporządzanie okresowych i rocznych zestawień finansowych, przygotowywanie sprawozdań, analiz, prognoz finansowych, a także raportów na potrzeby własne firmy i instytucji zewnętrznych. Do zadań samodzielnego księgowego należy także przygotowywanie deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentów kadrowych, sporządzanie list płac, współpraca z bankami, analiza kosztów działalności firmy, kontrola, a także rozliczanie należności i zobowiązań. Kandydaci na to stanowisko muszą legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym (preferowane kierunki to finanse i rachunkowość, ekonomia), posiadać certyfikat księgowego, mieć doświadczenie na podobnym stanowisku, sprawnie obsługiwać komputer, znać języki obce. W zawodzie księgowego niezbędna jest samodzielność, dokładność, świetna organizacja pracy własnej. Pracownik zazwyczaj otrzymuje atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę i wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Zapotrzebowanie na protetyków słuchu w Zabrzu

Protetyk słuchu zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych. Jego klientami są osoby niedosłyszące, ale również prezenterzy telewizyjni, osoby występujące w warunkach scenicznych i estradowych. W dobie coraz szybszego starzenia się społeczeństwa protetyk słuchu wydaje się zawodem z przyszłością. Żeby rozpocząć pracę na tym stanowisku niezbędne jest uzyskanie dyplomu uczelni wyższej na kierunku akustyka, protetyka słuchu. W zawodzie tym duże znaczenie mają wysoko rozwinięte umiejętności manualne, dokładność, cierpliwość. Wielu pracodawców zwraca uwagę także na doświadczenie zawodowe kandydata. Protetycy słuchu mogą liczyć na zatrudnienie w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu aparatów słuchowych. Mogą oni liczyć na stabilne zatrudnienie, średnie zarobki, a także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Możliwość podjęcia pracy w zawodzie archiwisty

Archiwista to pracownik zatrudniony by opiekować się zbiorami dokumentów. Do jego zadań należy między innymi przechowywanie, a gdy zajdzie taka potrzeba – również udostępnianie dokumentów, digitalizacja archiwów, analiza akt, czy kompleksowa obsługa klientów archiwum. Od kandydata na stanowisko archiwisty wymaga się przynajmniej średniego wykształcenia (wykształcenie wyższe kierunkowe jest dużym atutem), biegłej obsługi komputera, doświadczenia na podobnym stanowisku, świetnej organizacji pracy własnej, samodzielności, ale też umiejętności pracy zespołowej. Kandydat może liczyć na niezbędne szkolenia, stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy, pracę w przyjaznej atmosferze.