Zanim zamontowano balustradę w Twoim domu, przycięto ją na wymiar. Dopiero potem poddano ją obróbce.

Mechaniczne lub ręczne metody cięcia to jednak nie wszystko. Często wykorzystuje się przecinarki plazmowe, które idealnie nadają się do metalu. Gdzie tego typu urządzenia znajdują zastosowanie i jak wygląda proces cięcia?

Cięcie plazmą — na czym polega i kiedy je zastosować?

Czym jest plazma?

Plazma to gaz będący mieszaniną jonów, elektronów i cząstek obojętnych. Nazywa się ją czwartym stanem skupienia. Czy jednak wiesz, że ponad 99,9% substancji we wszechświecie znajduje się w stanie plazmy? Plazma to jednak nic innego jak zjonizowany gaz. To właśnie z plazmy zbudowane jest słońce, ale także błyskawica, płomień świecy i promień lasera. W kosmosie występuje plazma gorąca, natomiast w przestrzeni międzygwiezdnej — plazma zimna.

Jak powstaje plazma?

Plazma powstaje wskutek podgrzania pary wodnej. Prowadzi to do jonizacji, czyli przenoszenia przez nią ładunków elektrycznych. Plazmę wykorzystuje się do cięcia metali, które przewodzą elektryczność. Dzięki technologii plazmowej możliwe jest płynne cięcie wpływające na gładkość powierzchni obrabianego materiału. Krawędź, która powstaje po przecięcie metalu, nie wymaga dalszej obróbki. Przecinarka plazmowa w porównaniu z innymi urządzeniami do cięcia charakteryzuje się niższym zużyciem energii i niższymi kosztami utrzymania.

Przecinarki plazmowe szybko i precyzyjnie tną metal. Odpady, które powstają, są niewielkie (dzięki wąskiej szczelinie cięcia).

Przecinarka plazmowa, czyli urządzenie do cięcia plazmą

Przecinarka plazmowa jest urządzeniem, które składa się z:

  • układu zasilania,
  • obwodu zajarzenia łuku,
  • palnika i zacisku masy, które służą do zamknięcia obwodu zajarzenia łuku przez palnik i cięty materiał.

Cięcie plazmowe to natomiast technika polegająca na topieniu, a następnie wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia przy pomocy łuku elektrycznego. Jarzy się on pomiędzy ciętym materiałem a elektrodą nietopliwą. Plazmę wytwarza palnik przeznaczony do cięcia plazmowego. Jest to możliwe dzięki temu, że przez jarzący się łuk przechodzi sprężone powietrze. Powoduje to jonizację oraz duże zagęszczenie mocy.

Podczas procesu cięcia plazmą, cięty materiał ulega stopieniu i jest wydmuchiwany ze szczeliny. Metoda cięcia plazmą wykorzystuje bardzo wysoką temperaturę — od 10 000 do 30 000 K. Prędkość strumienia plazmy jest ogromna. Plazmotwórczym gazem najczęściej jest powietrze. Systemy plazmowe wysokociśnieniowe wykorzystują gazy takie jak azot, argon, wodór, dwutlenek węgla lub ich mieszaniny, czyli argon i wodór lub argon i hel.

Gdzie wykorzystuje się przecinarki plazmowe?

Początkowo przecinarki plazmowe wykorzystywano jedynie do cięcia stali czarnej, stali nierdzewnej lub aluminium. Z biegiem czasu zaczęto jednak stosować cięcie plazmowe w przypadku stali stopowej i twardej. Obecnie przecinarki plazmowe służą do cięcia wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Dzięki zastosowaniu przecinarek plazmowych nie trzeba wcześniej oczyszczać materiałów. Odpada więc problem usuwania lakieru, farby czy rdzy. Plazmą przetniesz blachy, rury, kształtowniki i siatki.

Czy wiesz, że przecinarką plazmową możesz także żłobić? Wykorzystasz ją podczas spawania i rozbiórki.

Zaletą przecinania plazmowego jest: szybkość, brak konieczności podgrzewania, niewielka szczelina cięcia (wpływa na mniejsze ilości odpadów), dobra jakość ciętej powierzchni, duży zakres grubości cięcia (możesz ciąć materiały o grubości 0,5 mm, 75 mm, jak i 150 mm), automatyzacja procesu przecinania.

Sprawdź naszą ofertę na stronie: https://migomat.com.pl/przecinarka-plazmowa