mł. asp. Adam Strzodka z zabrzańskiej komendy, zajmujący się profilaktyka, odwiedził uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. W odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli szkoły przeprowadził profilaktyczna zajęcia na których omówił problematykę związaną z zjawiskiem uzależnień.

Tematyką prelekcji były znane i popularne wśród młodzieży narkotyki i dopalacze. Policjant omówilł zagrożenia dla zdrowia jakie powoduje zażywanie substancji psychoaktywnych. Zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczne składniki znajdujące się w dopalaczach oraz konsekwencje zdrowotne zażywania ich. Ostrzegał, że dopalacze mogą doprowadzić nawet do śmierci. Używki wśród młodzieży były, są i będą obecne, więc trudno jest je całkowicie wyeliminować. Jednak świadomość nastolatków co do przyczyn sięgania po używki, jak również skutków ich stosowania, może stanowić czynnik ochronny.  Na zakończenie omówiono konsekwencje prawne grożące za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków.