Czym zwalczać chwasty w uprawie warzyw?

Warzywa podobnie jak inne rośliny uprawne wymagają ochrony herbicydowej. Z racji tego, że areał poszczególnych gatunków jest stosunkowo mały to liczba dostępnych herbicydów, które mogą być w nich stosowane, jest niska. W związku z tym należy sięgać po sprawdzone rozwiązania zawierające substancje czynne o wysokiej skuteczności. Jedną z nich jest pendimetalina, która występuje samodzielnie w kilku produktach.

Jakie chwasty występują w warzywach?

Warzywa wysiewane lub sadzone są wiosną, więc będą w nich występowały ciepłolubne chwasty jedno i dwuliścienne:

  • komosa biała
  • szarłat szorstki
  • żółtlica drobnokwiatowa
  • chwastnica jednostronna

Oprócz wymienionych gatunków na plantacji mogą występować inne, których eliminację należy również uwzględnić w technologii herbicydowej.

Zwalczanie chwastów

W uprawie warzyw zarówno z rozsady, jak i siewu niezbędna jest szybka eliminacja chwastów. Ich tempo kiełkowania i dynamika wzrostu jest dużo większa niż uprawy. Dlatego do tego celu wykorzystywane są środki zawierające substancje czynne o bardzo dobrym działaniu doglebowym i aplikowane bezpośrednio po siewie.

W tej grupie pednimetalina pełni ważną funkcję, ponieważ ma bardzo dobre działanie doglebowe — zwalcza chwasty, zanim zaczną konkurować z rośliną uprawną. Dużą jej zaletą jest też stosunkowo szerokie okno aplikacji, nadaje się do zabiegów przed i po wschodach uprawy.

Skuteczność pendimetaliny ograniczona jest do chwastów na etapie kiełkowania lub bezpośrednio po wschodach, ponieważ pobierana jest głównie przez korzenie chwastów.

Produkty z pendimetaliną

W zarejestrowanych w Polsce jest 15 produktów jednoskładniowych, jednym nich jest Stomp Aqua 455 CS. Może być stosowany w wielu gatunkach warzyw w ramach stosowania środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych, co pozwala na ich skuteczne odchwaszczanie. Zawiera on substancję czynną pendimetalina w formulacji CS (mikrokapusuł).

Herbicyd zwalcza szerokie spektrum chwastów — wymienione chwasty zostały sklasyfikowane jako wrażliwe na podstawie badań prowadzonych podczas procesu rejestracji produktu: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity.