Drugie życie dla niepotrzebnych rzeczy – przekaż je do Punktu Ponownego Użycia w Zabrzu
Masz w domu przedmioty, które są jeszcze w dobrym stanie, ale już ich nie potrzebujesz? Możesz dać im drugie życie, oddając je do Punktu Ponownego Użycia. To nie tylko sposób na zredukowanie ilości odpadów, ale także szansa, by ktoś inny mógł z nich skorzystać.

Ekologiczna inicjatywa na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Cmentarnej 19F działa Punkt Ponownego Użycia. Mieszkańcy mogą tam zostawić przedmioty, które są jeszcze użyteczne, dając im szansę na znalezienie nowego właściciela. Dzięki tej inicjatywie możemy zmniejszyć ilość generowanych odpadów, a także obniżyć koszty związane z ich zagospodarowaniem.

Współpraca miasta z FCC Polska Sp. z o.o.

Powstanie Punktu Ponownego Użycia jest efektem umowy zawartej przez miasto z firmą FCC Polska Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie 2 tej umowy obejmuje organizację i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co obejmuje również działania związane z ponownym użyciem przedmiotów.

Jak działa Punkt Ponownego Użycia?

W Polsce idea ponownego użycia przedmiotów nie jest jeszcze tak popularna jak w innych krajach, jednak powoli zyskuje na znaczeniu. W naszym prawodawstwie "ponowne użycie" oznacza wykorzystywanie produktów lub ich części ponownie do tego samego celu. W praktyce oznacza to, że przedmioty, które są jeszcze w dobrym stanie, ale nie są nam już potrzebne, mogą trafić do innych osób, które będą z nich korzystać.

Co można oddać do Punktu Ponownego Użycia?

Do Punktu Ponownego Użycia można oddać szeroki wachlarz przedmiotów, takich jak meble, zabawki, sprzęt sportowy, akcesoria dziecięce, przyrządy kuchenne, pojemniki do przechowywania, dywany, panele, kafelki, różnego rodzaju wyposażenie domowe, książki oraz wiele innych. Ważne jest, aby przedmioty te były w dobrym stanie i nadawały się do dalszego użytkowania.

Co nie jest przyjmowane?

Niestety, do Punktu Ponownego Użycia nie można oddawać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, takie odpady muszą być przetwarzane w odpowiednich punktach, które specjalizują się w ich recyklingu.

Regulamin i zasady korzystania

Oddając przedmioty do Punktu Ponownego Użycia, mieszkańcy zrzekają się praw do tych przedmiotów. Gmina oraz operator PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, które mogą wyniknąć z użytkowania przedmiotów odebranych z punktu. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, w tym Punktu Ponownego Użycia, zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej miasta.


Wg inf z: UM Zabrze