Przedszkole z Zabrza nagrodzone w konkursie eTwinning za innowacyjne projekty edukacyjne
Zabrzańskie przedszkole zdobyło prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Nasz projekt eTwinning” za innowacyjny projekt "The Sense of Rainbow Colours". Przedszkole nr 48 zostało nagrodzone podczas uroczystej gali w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji.

Międzynarodowa współpraca przedszkolaków

Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu, dzięki swoim wyjątkowym działaniom edukacyjnym, zdobyło drugie miejsce w konkursie „Nasz projekt eTwinning” w kategorii projektów dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zatytułowany „The Sense of Rainbow Colours”, koordynowany przez Paulinę Stiler i Aleksandrę Armada, wyróżniał się na tle innych inicjatyw dzięki kreatywnemu podejściu do nauczania i międzynarodowej współpracy. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 czerwca w Warszawie, a wydarzenie było objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji.

Innowacyjne podejście do nauczania poprzez zabawę

Podstawowym celem projektu „The Sense of Rainbow Colours” było przybliżenie dzieciom kolorów tęczy oraz ich polisensoryczne doświadczanie. Realizacja projektu obejmowała różnorodne gry i zabawy, tworzenie słowniczka oraz wspólne opowiadanie historii. Przedszkolaki korzystały z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz materiałów naturalnych. W międzynarodowym projekcie brały udział kraje takie jak Armenia, Czechy i Słowacja, co umożliwiło dzieciom nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z zagranicy.

Zróżnicowane grupy, zindywidualizowane podejście

Grupy uczestniczące w projekcie były różnorodne pod względem funkcjonowania poznawczego, co wymagało od nauczycieli dostosowania działań do poziomu dzieci. Zajęcia były oparte na eksperymentach, doświadczeniach i nauce poprzez zabawę, co pozwoliło na angażujące i interaktywne podejście do edukacji. W ramach projektu dzieci miały okazję korzystać z nowoczesnych technologii oraz nawiązywać kontakty z rówieśnikami z innych krajów.

Zaangażowanie i kreatywność w edukacji

Projekt „The Sense of Rainbow Colours” rozpoczął się od wzajemnych prezentacji, przygotowania logo i opracowania szczegółowego planu działania. Kolejne tygodnie były poświęcone konkretnym kolorom tęczy, a każde z tych spotkań wiązało się z określonymi zadaniami. Dzięki temu dzieci mogły w sposób angażujący i kreatywny poznawać świat kolorów.

Tematyka konkursu „Nasz projekt eTwinning”

Konkurs „Nasz projekt eTwinning” poruszał różnorodne tematy, takie jak dobrostan, sztuczna inteligencja, walka z dezinformacją, otaczający nas świat przyrody, wspieranie proekologicznych działań, kreatywne nauczanie matematyki, emocje i edukacja włączająca. W tegorocznej edycji konkursu, zabrzańskie przedszkole wyróżniło się dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do edukacji i międzynarodowej współpracy, co zostało dostrzeżone i nagrodzone przez jury.


Opierając się na: Urząd Miejski Zabrze