Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą insp. Arturem Bednarkiem. Przybyli również: Dyrektor Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, która reprezentowała Wojewodę Śląskiego, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Naczelnika Wydziału w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Michał Pudło.

Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić cywilnych pracowników Policji, którzy, choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania policji. Nadinspektor dr Krzysztof Justyński wręczył listy gratulacyjne 67 pracownikom Policji. Specjalnie uhonorowana została Pani Elżbieta Bukowska z zabrzańskiej komendy. Za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

Podczas ceremonii wręczone zostały rozkazy personalne policjantom zajmującym stanowiska kierownicze w zabrzańskiej komendzie.

  • mł. insp. Paweł Kopernik został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu z dniem 16 listopada br.;
  • podinsp. Jacek Nowak został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu z dniem 16 listopada br.;

W związku z uratowaniem czyjegoś życia lub zdrowia, wyróżnionych zostało 5 policjantów z zabrzańskiej komendy: kom. Sebastian Makowski, podkom. Łukasz Zwierzyński, asp. Dariusz Konieczny, asp. Tomasz Szymusiński i asp. szt. Mateusz Papierniak.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Dla wszystkich zgromadzonych wystąpiła Orkiestra KWP w Katowicach, której muzycy dali koncert dla zebranych gości.