Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej sprawdzali, czy w lasach Nadleśnictwa Brynek nie ma kłusowników, ale również weryfikowali czy nie dochodzi tam do innych nieprawidłowości i naruszeń przepisów.

Zabrzańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej monitorują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia podejmują działania, aby chronić jego zasoby. Wszystkie czynności są niezbędne, aby zachować walory tego wyjątkowego miejsca. We wszystkich tych czynnościach strażnikom pomagają policjanci. Podczas wspólnych patroli mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi.

Podjęte przedsięwzięcia ukierunkowane są również na wyeliminowanie procederu nielegalnego pozyskiwania drewna, kłusownictwa, szkodnictwa leśnego, w tym zaśmiecania terenów leśnych, a także działania zmierzające do ukrócenia „rajdów” pojazdami typu quady czy crossy.

Przypominamy, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika z zapisów ustawy. Obowiązuje on cały rok i nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.