Kilka dni temu uczniowie Szkół Podstawowych numer 18 i 30 spotkali się z dzielnicowymi z Komisariatu III i V. Mundurowi przeprowadzili prelekcje na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, oraz zachowania w przypadku kontaktu z osobami obcymi. Dzielnicowi poruszyli również temat bezpieczeństwa na drodze.

Dzielnicowi z komisariatu III i V policji  spotkali się z uczniami ze Szkołó Podstawowych nr 18 i 30 w Zabrzu. Wraz z początkiem roku szkolnego i powrotem wychowanków do szkoły policjanci przypominali o właściwym zachowaniu, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzielnicowi spotkali się z dziećmi z klas I-III, gdzie zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole, właściwe zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli, mówił o zagrożeniach w kontakcie z osobą obcą i bezpańskimi psami czy inną wolno biegającą zwierzyną. Młodzieży, przypomniano o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i portali społecznościowych, w tym uzależnienia od gier, ochrony swoich danych w sieci i dokumentów przechowywanych na telefonie czy komputerze.