Wszelkie badania pozwalające na wyróżnienie zjawisk, dotyczących miar liczbowych jest uważane mianem badania ilościowego. Badania te przeprowadzane są na dużej liczbie respondentów, liczącej nawet kilkaset osób. Głównym zadanie badań ilościowych jest przede wszystkim odpowiedź na pytania zaczynające się od „ile…?’’ i „jak często...?’’. Badania tego typu służą do klasyfikacji rozmaitych danych według określonych kryteriów. Takowe dane podlegają opisowi, a następnie grupowaniu. Proces grupowania w pierwszej kolejności polega na zebraniu najważniejszych danych w sposób chronologiczny. W taki sposób można posłużyć się analizą relacji przyczynowo – skutkowych. W marketingu często używane są także badania jakościowe, które dostarczają zróżnicowanych danych, pozwalających na przeprowadzanie głównie wniosków pod kątem statycznym. Badania ilościowe i jakościowe są uważane za podstawę wszystkich metod marketingowych, w każdej dobrze prosperującej firmie.

Najważniejsze cele badań ilościowych

Badania ilościowe i jakościowe nie stanowią przeciwstawnych propozycji badań stosowanych. Najczęściej badanie jakościowe jest używane jako wstęp do badania ilościowego. Celem takowych metod badań jest wykazanie słuszności sformułowanych hipotez. Takie badania przeprowadzane są tylko i wyłącznie na osobach, które są zainteresowane tematem. Badania ilościowe dowodzą, że wszystkie pomiary określane są w sposób prawidłowy i w pełni trafny. Wyniki badania ilościowego mogą być prowadzone indywidualnie lub w połączeniu z metodami jakościowymi. Do wszystkich badań ilościowych zaliczyć możemy wywiad telefoniczny – CATI, wywiad bezpośredni – PAPI, wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo – CAPI oraz wywiad online – CAWI. Metody typu PAPI i CAPI są stosowane w bezpośredniej relacji z badanym, co pozwala na lepszą kontrolę jakości udzielanych informacji. CATI jest metodą, w której zbieranie danych odbywa się w sposób szybki i w miarę tani.

Do czego służą badania ilościowe?

Kiedy należy badać ilościowo?

Kiedy należy przeprowadzić badanie ilościowe? To kolejne, często zadawane pytanie. Celem takowych badań marketingowych jest po prostu zdobywanie wiedzy. Proces badawczy jest przede wszystkim odpowiedzią na konkretne problemy i potrzeby. Podejmowanie decyzji o tego typu badaniach, powinno być więc podejmowane w sytuacjach, których jest konieczna rzetelność, systematyczność oraz zgromadzenie wszystkich ważnych danych, które umożliwiają rozwiązanie wszelkich interesujących nas kwestii.

Ogólne wnioski

Każda z metod marketingowych, zarówno ilościowa, jak i jakościowa ma swoje szanse i zagrożenia. Z ogromną rzetelnością, można ustalić, że najskuteczniejszą i najefektywniejszą metodą, służącą do badania danego rynku – będzie umiejętne połączenie dwóch metod (badania jakościowe i ilościowe razem). Jednak należy pamiętać, że nie zawsze taka opcja jest możliwa. Wybór odpowiedniego badania nie jest wcale łatwy. W pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie chcemy zbadać i jakie wnioski chcemy uzyskać.