Dzisiaj, 30 listopada 2021 roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą kolejne działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W akcji wykorzystane są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w wideo rejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Zarówno statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie, możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.