Dzisiaj w siedzibie zabrzańskiej komendy Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszula Koszutska i Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć podpisali porozumienie dotyczące realizowania działań profilaktycznych, mających na celu zwiększenie poziomu świadomości, odnośnie do bieżących problemów oraz zagrożeń wśród młodzieży, a także mających na celu ograniczenie powstawania tego typu zjawisk.

W spotkaniu wzięli również udział: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu nadkom. Jarosław Bąk, Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zabrze Ewa Wolnica, Pełnomocnik Prezydenta Zabrza ds. Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Uzależnień Jan Szulik, a także inni przedstawiciele zabrzańskiej komendy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.W trakcie spotkania oprócz podpisania porozumienia omawiano najważniejsze problemy związane z działalnością profilaktyczną na terenie Zabrza. Poruszano tematy związane z zagrożeniami, jakie obecnie pojawiają się wśród młodzieży.

  • Porozumienie dotyczące realizowania działań profilaktycznych
  • Porozumienie dotyczące realizowania działań profilaktycznych
  • Porozumienie dotyczące realizowania działań profilaktycznych