W ramach kampanii „Safe in Poland” mundurowi po raz kolejny spotkali się z uchodźcami z Ukrainy. Podczas spotkania policjanci mogli przekazać uczestnikom istotne informacje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w naszym kraju i zaprezentować wytworzone materiały.

Konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz związany z nim napływ uchodźców narodowości ukraińskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi konieczność do akcji profilaktycznych, mających na celu edukację w zakresie obowiązujących norm i przepisów na terenie naszego kraju. Zabrzańscy policjanci, przy wsparciu Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowali spotkanie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Safe in Poland” w jednym z ośrodków, w którym przebywają obywatele Ukrainy. Przekazywane informacje mają na celu ułatwienie uchodźcom funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, tym bardziej że pobyt tych osób w naszym kraju może trwać dłuższy okres. Jest to jedno z wielu tego typu zaplanowanych działań na terenie naszego województwa. Grupa odbiorców została zapoznana z przepisami prawa polskiego, udzielono osobom niezbędnych informacji i odpowiedziano na nurtujące pytania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania zagubieniom dzieci czy przeciwdziałania hejtowi w sieci. W ramach działań, policjanci w całym garnizonie śląskim w ramach podobnych spotkań będą informować i edukować ludność ukraińską

  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców
  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców
  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców
  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców
  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców
  • Policjanci podczas spotkania z grupą uchodźców