Dzielnicowy bliżej nas – to hasło, które najlepiej oddaje charakter służby policjantów dzielnicowych. Funkcjonariusze tego rewiru dobrze znają swoje rejony i ludzi tam zamieszkujących. Dzielnicowy spotyka się z mieszkańcami ze swojego rejonu, uczestniczy w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego, jak również spotyka się z dziećmi i młodzieżą ze szkół w swoim rejonie prowadząc działania prewencyjno-edukacyjne. Profilaktyka w szkołach i spotkania zarówno z uczniami, jak i pedagogami to jedno z głównych zadań dzielnicowego.

Dzielnicowi z komisariatu III policji w Zabrzu spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu i rozmawiali o bezpieczeństwie. Wraz z początkiem roku szkolnego i powrotem wychowanków do szkoły policjanci przypominali o właściwym zachowaniu, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzielnicowi spotkali się z dziećmi z klas I-III, gdzie zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole, właściwe zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli, mówił o zagrożeniach w kontakcie z osobą obcą i bezpańskimi psami czy inną wolno biegającą zwierzyną. Młodzieży, przypomniano o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i portali społecznościowych, w tym uzależnienia od gier, ochrony swoich danych w sieci i dokumentów przechowywanych na telefonie czy komputerze.