Współpraca ze społecznością lokalną stanowi jeden z najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Kilka dni temu Komendant Komisariatu III Policji w Zabrzu podinsp. Grzegorz Krzysztofik wspólnie z dzielnicowym uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Pawłów, aby poznać problemy społeczności lokalnej i wspólnie opracować ich rozwiązanie.

Głównym celem spotkania było zdiagnozowanie lokalnych problemów, ustalenie ich przyczyny i pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu jest podstawą harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu różnorodnych przedsięwzięć. Dlatego zabrzańscy dzielnicowi realizują swoje zadania uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności oraz dane z "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Podczas spotkania policjanci omówili stan bezpieczeństwa dzielnicy oraz przedstawili funkcjonowanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" jako narzędzie służące do zgłoszenia zagrożenia w danym rejonie. Policjanci przypomnieli uczestnikom spotkania, że każde naniesione na mapę zagrożenie, wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Ponadto zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Radni dzielnicy dowiedzieli się również o jednym z nowych narzędzi, które pozwalają na szybki kontakt z dzielnicowym. Jest nim bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe „Moja Komenda”, która pozwala na wyszukanie dzielnicowego po adresie rewiru lub nazwisku, ale również zawiera bazę teleadresową wszystkich placówek Policji.