Dzielnicowi z Komisariatu II Policji w Zabrzu spotkali się z uchodźcami z Ukrainy. Policjanci nieustannie angażują się w pomoc osobom, które uciekły przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Podczas spotkania policjanci mogli przekazać uczestnikom istotne informacje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w naszym kraju i zaprezentować wytworzone materiały.

Jedną z form dbania o poczucie bezpieczeństwa uchodźców są spotkania profilaktyczne. Policjanci omawiają z obywatelami Ukrainy zagrożenia, jakie mogą ich spotkać po przyjeździe do naszego kraju. Handel ludźmi, kradzież dokumentów, oszustwa czy zaginięcia, to tylko kilka tematów poruszanych przez mundurowych podczas takich spotkań.

Jedno z nich odbyło się w poniedziałek na terenie Domu Zakonnego Sióstr Boromeuszek w Zabrzu. Zorganizowane zostało z inicjatywy trzech dzielnicowych: sierżanta sztabowego Romana Janasik, oraz starszego sierżanta Michała Schoepe, oraz st. sierż. Aleksandra Grądys, którzy na co dzień pełnią służbę w Komisariacie II Policji w Zabrzu. W trakcie spotkania policjanci uczulali uchodźców, na jakie sytuacje powinni zwracać uwagę i kiedy wzmóc swoją czujność. Informowali także o numerach telefonów, pod którymi mogą znaleźć profesjonalną pomoc w przypadku zagrożenia.