Wraz z powrotem dzieci i młodzieży do szkół rozpoczęły sie regularne wizyty profilaktyczne policjantów w szkołach. Uczniowie z Miejskiej Bursy Szkolnej spotkali się z profilaktykiem z zabrzańskiej komendy. Mundurowy przeprowadził prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Tematem policyjnych prelekcji  była odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie poznali wybrane przepisy najważniejszego aktu prawnego regulującego kwestie prawne dotyczące nieletnich - ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Mowa była o czynach karalnych i przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Mundurowi poruszyli problematykę przemocy i agresji szkolnej i rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w internecie. Kolejne spotkania profilaktyczne zabrzańskich policjantów wkrótce.