Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu inspektora Dariusza Kopcia wpłynęły podziękowania dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, sierżanta sztabowego Kuby Czerwika i sierżanta sztabowego Wojciecha Kowalskiego za pomoc i zaangażowanie w działalność profilaktyczną i poprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w dla dzieci z Przedszkola numer 33 w Zabrzu.

  • Zdjęciach dyplom i laurka dla policjantów.
  • Zdjęciach dyplom i laurka dla policjantów.
  • Zdjęciach dyplom i laurka dla policjantów.