Dzień otwarty dla Seniorów – konsultacje i porady pod hasłem „Senior Manager ds. własnego bezpieczeństwa” – to wydarzenie, które odbyło się w zabrzańskim oddziale ZUS w miniony piątek. Podczas wydarzenia odbyła się też dyskusja na temat zagrożeń i ryzyk, a także sposobów na zachowanie bezpieczeństwa seniorów, którą poprowadzili zabrzańscy Policjanci.

Była to kolejna okazja dla zabrzańskich policjantów na uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz udzielenie wskazówek jak postępować w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypominali o metodach, jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, policjanta”, czy też w obecnym czasie metoda „na lekarza”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak uchronić mieszkanie przed włamaniem. Nie brakowało także tematów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Napotkani w trakcie imprezy seniorzy zapewniali policjantów, iż, wiedzą, jak należy postępować w sytuacji, kiedy wnuczek, siostrzeniec czy policjant dzwoni na ich telefon prosząc o przekazanie pieniędzy.

  • Policjant podczas prelekcji
  • Policjant podczas prelekcji
  • Policjant podczas prelekcji