W Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu odbyła się debata społeczna „Bezpieczny Senior” zorganizowana przez stowarzyszenie "Pogodni i Aktywni" oraz Komendę Miejską Policji w Zabrzu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i przede wszystkim zabrzańscy seniorzy. Debata miała na celu uświadomienie mnogości i charakterystyki zagrożeń oraz edukację w zakresie obrony przed nimi.

Debaty społeczne prowadzone przez policjantów mają na celu przede wszystkim przybliżenie zagadnień, które w danej grupie wiekowej są szczególnie ważne pod względem bezpieczeństwa. Tematy omówione podczas spotkania z seniorami dotyczyły zdarzeń, do których doszło w Zabrzu i dotyczyły właśnie osób starszych.
Dużo uwagi poświęcono oszustwom, których sprawcy cały czas zmieniają sposoby swojego działania. Mundurowi wskazywali, jak postępować, by nie paść ofiarą tego typu przestępstw. Podkreślono także wagę upowszechnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”, ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, wiele osób zabierało głos i na własnych przykładach wskazywało, jak ważna jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa.

  • Zdjęcie przedstawia osoby zebrane podczas debaty
  • Zdjęcie przedstawia osoby zebrane podczas debaty
  • Zdjęcie przedstawia osoby zebrane podczas debaty