Policja Zabrze edukuje młodzież o zagrożeniach z narkotyków i dopalaczy
W naszym mieście regularnie odbywają się spotkania edukacyjne, skierowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i tzw. dopalaczy.
  • Spotkania są organizowane przez policjantów z lokalnej jednostki.
  • Podczas tych spotkań omawiane są konsekwencje prawne i zdrowotne związane z narkotykami.
  • Poruszane są także metody rozpoznawania objawów zażywania substancji psychoaktywnych.
  • Uczestnicy otrzymują praktyczne wskazówki, jak reagować w przypadku podejrzenia zażywania narkotyków przez bliskich.

Policjanci z zabrzańskiej jednostki podczas spotkań akcentują, jak ważna jest wczesna interwencja i edukacja w zakresie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych. Symptomy, na które należy zwrócić szczególną uwagę to m.in. nagła zmiana zachowania, problemy w szkole, izolacja od rodziny i przyjaciół, a także pojawienie się niezrozumiałego slangu czy nowych przedmiotów w otoczeniu młodej osoby.

Skutki zażywania dopalaczy mogą być bardzo poważne:

  • Niebezpieczne dla zdrowia mogą być symptomy takie jak bóle głowy, kołatanie serca, nudności, a nawet reakcje alergiczne czy myśli samobójcze.
  • Zaburzenia psychiczne objawiające się agresją, halucynacjami czy nadmiernym lękiem są często spotykane po zażyciu tych substancji.

Te spotkania mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa naszej młodzieży. Policja podkreśla, że każdy przypadek podejrzenia zażywania narkotyków czy dopalaczy powinien być natychmiast zgłaszany, co może uratować zdrowie a nawet życie młodych osób.


Policja Zabrze