Zabrze wprowadza nowe standardy dostępności dla osób z potrzebami specjalnymi
Z naszego miasta uczynimy miejsce przyjazne dla każdego – nowe regulacje dotyczące dostępności przestrzeni miejskich.
  • Wprowadzenie „Miejskiego Standardu Dostępności”, mające na celu uczynienie miasta bardziej dostępnym dla wszystkich grup społecznych.
  • Analiza i adaptacja przestrzeni publicznych oraz cyfrowych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i innych użytkowników.
  • Projekt wspierany przez środki krajowe oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
  • Planowane dalsze działania na rzecz poprawy dostępności obiektów publicznych i cyfrowych zasobów miasta.

Nasze miasto staje przed ambitnym zadaniem stworzenia przestrzeni, gdzie każdy mieszkaniec, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb, będzie mógł komfortowo funkcjonować. W ramach nowo przyjętego „Miejskiego Standardu Dostępności”, opracowanego przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik, znalazły się szczegółowe wytyczne dotyczące dostosowania zarówno przestrzeni otwartych, jak i zamkniętych, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom wszystkich grup użytkowników.

Oprócz tradycyjnego podejścia do niepełnosprawności, uwzględniono również potrzeby seniorów, osób poruszających się na wózkach, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży oraz osób, które nie znają języka polskiego. Dzięki temu, inicjatywa ta ma szanse przyczynić się do budowania otwartego i integracyjnego środowiska miejskiego.

Planowane są kolejne etapy, które będą obejmować dalsze działania adaptacyjne nie tylko w zakresie architektury, ale również cyfryzacji usług miejskich, tak by strony internetowe oraz aplikacje mobilne były jeszcze bardziej dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Takie działania to krok naprzód nie tylko w kierunku zwiększenia funkcjonalności miejskich serwisów, ale i w kierunku pełnej inkluzji społecznej.

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju”, który jest podstawą dla „Miejskiego Standardu Dostępności”, został sfinansowany dzięki wsparciu z programu „Rozwój Lokalny” oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co pokazuje, że modernizacja i dostosowanie miasta do potrzeb współczesnych użytkowników jest traktowane jako priorytet.

Dzięki tym zmianom nasze miasto staje się miejscem, gdzie każdy, bez względu na swoje możliwości, może czuć się jak w domu. To krok ku przyszłości, w której każdy ma równe szanse na korzystanie z miejskiej przestrzeni i oferowanych przez nią możliwości.


Opierając się na: Urząd Miejski Zabrze