Policjanci zabrzańskiej drogówki prowadzą dziś akcję „Bezpieczny pieszy”. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczenie liczby zdarzeń z ich udziałem. Policyjna akcja potrwa do późnych godzin popołudniowych.

Zabrzańscy policjanci podczas działań w rejonie przejść dla pieszych

Policjanci zabrzańskiej drogówki, oprócz codziennych kontroli drogowych, prowadzą różnego rodzaju działania drogowe. Należy do nich trwająca dzisiaj akcja „Bezpieczny pieszy”. Jak sama nazwa wskazuje, policyjne działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi prowadzą więc kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku wytypowanych miejscach miasta policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Zwracają szczególną uwagę na zachowanie pieszych czyli głównie na to czy ich zachowanie na drodze nie stanowi niebezpieczeństwa dla nich samych i dla innych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań stróże prawa zwracają również uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. Pośpiech, nieuwaga, roztargnienie i ryzykowne zachowania na drodze mogą prowadzić do tragedii.

Zabrzańscy policjanci podczas działań w rejonie przejść dla pieszych