Wczoraj na terenie naszego miasta, zabrzańska drogówka prowadziła działania„Rower". Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Stróże prawa kontrolowali stosowanie się rowerzystów do przepisów ruchu drogowego, ale zwracają również uwagę na zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów. W działaniach wzięło udział 21 zabrzańskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy łącznie przeprowadzili 105 kontroli kierujących rowerami.

Wczoraj w wyniku przeprowadzonych działań "ROWER" na zabrzańskich drogach, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej Komendy przeprowadzili łącznie 105 kontroli kierujących rowerami. Policjanci ujawnili 81 wykroczeń popełnionych rzez kierujących rowerami oraz 13 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. Ponadto zostało przebadanych 70 rowerzystów, spośród których 5 kierowało rowerami, znajdując się pod wpływem alkoholu.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „Rower”, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Podczas takich działań prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie liczb zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Każdy rowerzysta dla własnego bezpieczeństwa, powinien zadbać o to, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, choć nie są obowiązkowe, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w warunkach złej widoczności.

Bezpieczeństwo rowerzysty zależy też od stanu technicznego roweru i jego wyposażenia.

Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:

  • z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);
  • z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające);
  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Korzystając z roweru, zawsze należy pamiętać o obowiązujących przepisach. Ważne jest, aby rowerzyści gdy tylko jest to możliwe, poruszali się po drogach rowerowych. Rowerzystę obowiązuje podczas jazdy zakaz korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce.

Bardzo istotne dla bezpieczeństwa rowerzystów są zachowania innych uczestników ruchu. Do większości zdarzeń, w których poszkodowani są użytkownicy jednośladów, przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W dużej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do wypadków, których sprawcami są rowerzyści, dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Pamiętajmy! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.