Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, przeprowadzili wczoraj na terenie naszego miasta działania NURD, które miały charakter krajowy. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego

Wczoraj w rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole działając w ramach akcji "NURD" obserwowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. Policjanci z zabrzańskiej drogówki ujawnili łącznie 100 wykroczeń, spośród których 78 popełnili kierujący, a 22 - piesi. Najczęściej popełniane wykroczenia to przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonach przejść dla pieszych oraz przechodzenie przez jezdnie w niedozwolonym miejscu. W trakcie działań policjanci obsługiwali też 4 zdarzenia drogowe, ujawnili 4 kierujących bez uprawnień oraz jednego kierowcę z aktywnym zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Po raz kolejny przypominamy, że piesi powinni posiadać elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie, gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej. Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!

  • Sygnały radiowozu w tle przejście dla pieszych
  • Zdjęcie przedstawia wnętrze radiowozu, przez okno widoczny znak przejścia dla pieszych
  • Na zdjęciu policjant wykonuje pomiar prędkości pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych
  • Na zdjęciu osoba ukarana  mandatem opłaca go przy użyciu terminala który trzyma policjant.
  • Na  zdjęciu policjanci podczas kontroli rowerzysty
  • Na  zdjęciu policjanci podczas kontroli drogowej.