Rok szkolny 2023/2024 w zabrzańskich przedszkolach pełen sukcesów
Dyrektorzy zabrzańskich przedszkoli spotkali się, aby omówić sukcesy i wyzwania mijającego roku szkolnego 2023/2024. Spotkanie odbyło się w Ratuszu Urzędu Miejskiego i było okazją do podsumowania wielu interesujących inicjatyw edukacyjnych realizowanych w mieście.
  1. Spotkanie dyrektorów przedszkoli w Ratuszu
  2. Przegląd realizowanych projektów edukacyjnych
  3. Certyfikaty i wyróżnienia dla placówek
  4. Termomodernizacje przedszkoli

W Ratuszu Urzędu Miejskiego spotkali się dziś dyrektorzy zabrzańskich przedszkoli, aby wspólnie podsumować miniony rok szkolny 2023/2024. W naszym mieście prawie 5000 dzieci uczęszcza do przedszkoli, które wprowadzają je w pierwszy etap edukacji. Obecnie działa 32 samodzielnych przedszkoli, pięć oddziałów w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych oraz 16 oddziałów w szkołach podstawowych.

Zabrzańskie przedszkola nie tylko realizują podstawę programową, ale także angażują się w różnorodne projekty edukacyjne. Wśród nich warto wymienić „Przedszkole naszą szansą”, „Rodzinna Wierszomania”, „Bezpieczne przedszkole” oraz sztandarowy program „Optymistyczne przedszkole”. Te inicjatywy nie tylko wzbogacają codzienną edukację, ale również rozwijają kreatywność i umiejętności społeczne dzieci.

Nie można zapomnieć o wysiłkach placówek w zdobywaniu prestiżowych certyfikatów. Przedszkole nr 28 im. Janoscha może pochwalić się certyfikatem „Freblowskie Przedszkole”, natomiast Przedszkole nr 12 zdobyło tytuł „Lider Bezpiecznego Przedszkola”. To dowód na wysoką jakość edukacji i bezpieczeństwo oferowane najmłodszym.

Warto również zwrócić uwagę na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Większość placówek przeszła termomodernizacje i remonty, co sprawiło, że stały się one bardziej przyjazne dla dzieci. Na przykład Przedszkole nr 41 przy ul. Nyskiej w Rokitnicy wkrótce zakończy swoją modernizację, zyskując nowoczesne i komfortowe warunki do nauki i zabawy.

Dyrektorzy zabrzańskich przedszkoli podkreślali, jak ważna jest rola przedszkola w życiu dziecka. To tutaj maluchy zdobywają pierwsze doświadczenia edukacyjne i społeczne, co ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Wspólne spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i planowania kolejnych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego miasta.


Urząd Miejski Zabrze