Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zabrze

Czym jest terapia zabawą

Obecnie coraz więcej dzieci miewa problemy emocjonalne bądź cierpią na zaburzenia sfery społecznej. Na szczęście coraz więcej się o tym mówi, a wraz z wiedzą wdrażane są nowe metody pracy. Warto jednak wiedzieć, że nie każde zaburzenie od razu wymaga terapii u specjalisty. Oczywiście każde nieprawidłowości należy skonsultować i przeprowadzić diagnozę. Jednak sama terapia w wielu przypadkach może odbywać się w domu. Każdy wykwalifikowany terapeuta powinien przekazać rodzicom wskazówki do pracy w domu. Jedną z metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi jest… zabawa. Co więcej, ma ona dobroczynny wpływ nie tylko na najmłodszych, ale także na rodziców. Czym jest terapia zabawą i dlaczego warto ją stosować?

Dlaczego zabawa jest ważna?

Zabawa jest główną aktywnością dziecka, jednak towarzyszy ona także młodzieży oraz osobom dorosłym – a przynajmniej powinna dotyczyć także tych osób. Siła zabawy wynika z jej dobrowolności, a nie przymusu. Podejmując działalność zabawową uczestnicy biorący w niej udział uwalniają się choć na chwile od codziennych trudności czy wymagań stawianych im przez otoczenie na rzecz odczuwania nieskrępowanej radości, przyjemności z bycia z innymi bez zobowiązań czy swobodnego wyrażania siebie. Zabawia działa odprężająco zarówno w aspekcie psychicznym, jak i fizycznym. Może być ona prędzej ustalona, zaplanowana bądź spontaniczna.

W przypadku uczęszczania dziecka na terapię/socjoterapię w grupie spontaniczna zabawa wychodząca od jednego czy dwójki dzieci szybko może przerodzić się w zabawę wszystkich dzieci. W takiej sytuacji terapeuta może nie tylko to zaakceptować, ale także wziąć udział w danej aktywności. Jeżeli jednak jest to zabawa zaplanowana, powinna mieć swój początek i koniec, a także określoną fabułę, treść i organizację – zawsze jednak powinna być pozbawiona rywalizacji, a ta z kolei powinna być zastąpiona współpracą sprzyjającą integracji całej grupy.

Dzięki zabawie uczestnicy doznają pozytywnych uczuć, pozbywają się lęku czy niepokoju – nie czują się przymuszone oraz nie mają poczucia, że coś należy robić w określony sposób. Dzieci pobudzają także swoją wyobraźnię i kreatywność, uczą się współpracy, a także zwiększają się ich umiejętności interpersonalne. Podczas zabawy w grupie terapeutycznej, do której należy dziecko może dojść także do nawiązywania przyjaźni i bliższych relacji z konkretnymi uczestnikami – dzięki temu pojawia się z czasem również empatia, wrażliwość i inne pozytywne uczucia, które wpływają na ogólne funkcjonowanie dziecka w społeczeństwe. Artykuł powstał we współpracy z portalem branżowym http://nieruchomoscicafe.pl/